წარმატების ისტორიები


ჩვენ განსაკუთრებულ, მუშა ურთიერთობებს ვინარჩუნებთ ჩვენს ყველა კლიენტთან, ისინი კი გვენდობიან რომ თავიანთი ბიზნესისთვის საუკეთესო გადაწყვეტილებებს შევთავაზებთ და საუკეთესო მომსახურებს გავუწევთ. იხილეთ ჩვენი ბოლოდროინდელი განხორციელებული პროექტები

British Petroleum (BP)

PITS-მა მიიღო ბიზნეს-ჯილდო IT სფეროში, Desktop მხარდამჭერი მომსახურების გაწევისასთვის AGT რეგიონში. PITS ასევე ეწევა აუდიო ვიზუალურ და ვიდეო საკონფერენციო მომსახურებებს სამ (აზერბაიჯანი, საქაართველო, თურქეთი) ქვეყანაში. ჩენს მიერ წარმატებითაა განხორციელებული სხვადასხვა პროექტები. PITS-ს გაფორმებული აქვს გრძელვადიანი მომსახურების ხელშეკრულებები SOCAR-თან და მის ფილიალებთან.

ნავთობი და გაზი
MrFix

ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული კლიენტი, ვისთანაც PITS მუშაობს. ჩვენ უკვე 10 წელზე მეტია, რაც ძირითად IT მომსახურებებსა და გადაწყვეტებს ვთავაზობთ Mr.Fix-ს.

მშენებლობა
Hacettepe Hospital

ბიზნესისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანი მონაცემების ტერაბაიტები იქნა აღდგენილი მძიმედ დაზიანებული RAID მასივებიდან.ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სამუშაო, რაც მეტად შეზღუდულ ვადაში იქნა ადგილზე შესრულებული PITS-ის მიერ.

ჯანდაცვა
North West Construction

2017 წლიდან დაწყებული, PITS წარმატებულად ასრულებს სხვადასხვა პროექტებს ჩრდილოეთ დასავლეთის სამშენებლო კომპანიისათვის. ამ პროექტებს შორის აღსანიშნავია პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, შეღწევადობის ტესტი, მონაცემთა აღდგენა, IT საკონსულტაციო მომსახურებები. ეს ორმხრივად ხელსაყრელი თანამშრომლობა ურთიერთნდობასა და გამჭვირვალეობის პრინციპებზეა დაფუძნებული.

მშენებლობა
Veyseloglu Group

PITS-ს მრავალი IT პროექტი გადაეცა განსახორციელებლად რომლებიც მან წარმატებით დაძლია და გადასცა დამკვეთს. Veyseloglu-ს - ქვეყნის ერთ-ერთ უმსხვილეს კომპანიას კვების მრეწველობის დარგში, მომსახურების რამდენიმე ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული PITS-სთან. ეს გახლავთ ერთ-ერთი უმსხვილესი კლიენტი.

კვების წარმოება
Pasha Construction

უკვე რამდენმიმე წელია, რაც PITS-ს მყარი პარტნიორული ურთიერთობები აქვს ჩამოყალიბებული კომპანიასთან „Pasha Construction“ ამ პარტნიორების ფარგლები მოიცავს ისეთ მიმართულებებს, როგორებიცაა ციფრული ექსპერტიზა, მონაცემთა აღდგენა, IT აუდიტი და სუსტი ადგილების სკანირების მომსახურებები ეს გახლავთ ერთ-ერთი უმსხვილესი კლიენტი, ვისთანაც ჩვენ მუშაობთ.

მშენებლობა
Pasha Insurance

PITS-მა მონაცემთა დაკარგვის სერიოზული საფრთხე ააცილა თავიდან „Pasha Insurance company“-ს. ჩვენი და „Pasha Insurance“-ის პარტნიორობა ურთიერთნდობასა და პატივისცემაზეა აგებული.

სამრეწველო მომსახურებები
Socar

ჩენს მიერ წარმატებითაა განხორციელებული სხვადასხვა პროექტები. PITS-ს გაფორმებული აქვს გრძელვადიანი მომსახურების ხელშეკრულებები SOCAR-თან და მის ფილიალებთან.

ნავთობი და გაზი
Asan

PITS-მა იკისრა პასუხისმგებლობა, რომ მონაცემთა დანაკარგისაგან გადაარჩენდა ASAN-ის უდიდეს პროექტებს. ჩვენ ამ კომპანიას გავუწიეთ მონაცემების აღდგენის ავარიული მომსახურებები და მოკლე დროში და წარმატებით დავასრულეთ ეს სამუშაო.

საჯარო
AZFEN

გარდა ფართო დახმარებებისა მონაცემთა აღდგენის მხრივ, Azfen PITS-საგან ღებულობს აგრეთვე აღჭურვილობების კალიბრაციის, ტესტირებისა და ტექ.ექსპლუატაციის მომსახურებებს. ჩვენ წარმატებით უზრუნველვყავით Azfen -ის კონტრაქტები სხვადასხვა ქვეყნებში.

მშენებლობა
Deloitte & Touche

ჩვენს მიერ განხორციელებულია რიგი პროექტები და გაფორმებულია რიგი ხელშეკრულებები. PITS აგრძელებს თანამშრომლობას Deloitte-თან აწვდის რა მას მასალების მიწოდების, მონაცემთა აღდგენისა და მონაცემთა განადგურების მომსახურებებს. პირველივე ურთიერთობებიდან და შემდგიომი თანამშრომობიდან გამომდინარე, ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ Deloitte იდეალური ბიზნეს პარტნიორი იქნება ჩვენთვის.

საჯარო
SAIPEM

PITS-მა წარმატებით უზრუნველყო არსებითად მნიშვნელოვანი მონაცემების აღდგენა SAIPEM-სათვის. ამ კომპანიასთან ცალკე ხელშეკრულება იქნა გაფორმებული მონაცემთა აღდგენის უზრუნველყოფისა და მედია ინსპექტირების მომსახურებების გაწევაზე

ნავთობი და გაზი
Qafqaz Info

ეს გახლავთ ჩენი ერთ-ერთი გამორჩეული და სანდო პარტნიორი რეგიონში. PITS წლების განმავლობაში ასრულებს Qafqaz Info's სრული ინფრასტრუქტურის მთლიანი ჯაჭვის მომსახურებებს, აპლიკაციების შემუშავებასა და ელექტრონულ საფოსტო სერვისებს

მასმედია
Baker & McKenzie

PITS-მ წარმატებით გაუწია Baker & McKenzie-ს IT დისპოზიცის, მონაცემთა სანიტიზაციისა და მედია დესტრუქციის მომსახურებები, დაამყარა გრძელვადიანი პარტნიორული ურთიერთობები დიდი მოცულობების ბიზნეს-სენსიტიური მონაცემების უზრუნველყოფილი წაშლით.

იურიდიული ფირმები
Heydar Aliev Center

ჩვენი პარტნიორობა ჰეიდარ ალიევის ცენტრთან (HAC) დაიწყო მონაცემთა აღდგენის უნიკალური მომსახურებების მიწოდებით. დღეისათვის PITS პასუხისმგებელია HAC-ის მთელი უკაბელო ქსელის ინფრასტრუქტრურის მართვაზე, და მხარეთა ამ პარტნიორობას სულ უფრო და უფრო მზარდი ხასიათი აქვს

საჯარო
UNDP

PITS სერვის-პროვაიდერის სახით მონაწილეობდა გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტში: "წარმომადგენლობის გაზრდა დაცული ტერიტოროების სისტემების საზღვაო ეკოსისტემების ეფექტურ მართვაში“. PITS ასევე უწევს გაეროს განვითარების პროგრამას მონაცემთა ეფექტურად აღდგენის მომსახურებას

საჯარო
Azecolab

Azecolab არის ჩვენი ერთ-ერთი უდიდესი და უძველესი კლიენტი, რომელიც PITS-ის მომსახურებებით სარგებლობს. PITS უწყვეტ რეჟიმში (24/7) უზრუნველყოფს კომპანია Azecolab-ის IT, ელ.საფოსტო მართვას, პროფესიულ მომსახურებებს, უსაფრთხოებას. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ წარმატებულ და ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობას

გარემოს დაცვა
Azersun

PITS-ს გაფორმებული აქვს მონაცემთა აღდგენის ავარიული მომსახურებების ხელშეკრულება Azersun-თან და მის ფილიალ კომპანიებთან. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში წარმატებითაა დასრულებული რამდენიმე პროექტი, აღდგენილი და მიწოდებულია მნიშვნელობანი ბიზნეს-მონაცემები

კვების წარმოება
Sinteks

რამდენიმე სერვის-პროვაიდერის საქმიანობების დეტალური ანალიზის შემდეგ, კომპანიამ Sinteks სწორედ PITS-ს ანდო თავისი მთლიანი IT ინმფრასტრუქტუირის მართვა და შესაბამისი კონტრაქტიც გააფორმა. ამ ფარგლებში, PITS ასევე უწევს კომპანიას პროფესიულ მომსახურებებს, ახორციელებს ტესტირებებს ქსელის სუსტი ადგილების გამოსავლენად.

საცალო ვაჭრობა
BDO Azerbaijan

უმსხვილესი პროექტი, რომელიც ჩვენს მიერ წარმატებით განხორციელდა ორგანიზაციისათვის BDO Azerbaijan, იყო შეღწევადობის ტესტირებისა და სისტემის სუსტი ადგილების სკანირების მომსახურებები .

სამრეწველო მომსახურებები
Procter & Gamble

PITS-ს შესრულებული აქვს მონაცემთა დესტრუქციისა და IT აქტივის მართვის ოპერაციები კომპანიისათვის Procter & Gamble. ამ ფარგლებში წარმატებით იქნა განკარგული დიდი მოცულობის მონაცემები. PITS კვლავაც აგრძელებს P&G-თან ამ მიმართულებით თანამშრომლობას.

საყოფაცხოვრებო საქონელი
Iceland

PITS-მა წარმატებით გაუწია ფართო სპექტრის მომსახურებერბი Iceland-ს. ჩვენი პარტნიორობა უკვე თითქმის ათწლეულია რაც რძელდება. PITS ემსახურება კომპანიის IT ინფრასტრუქტურის ყველა ასპექტს, დაწყებული Help Desk-ით და დამტავრებული მართვის სერვისებით.

კვების წარმოება
Intertek

PITS-ს გაფორმებულ აქვს მონაცემთა დაჩქეარებული აღდგენის მომსახურებების კონტრაქტი Intertek-თან. მხარეთა თანამშრომლობა ყველა ასპექტში წარმატებულია, ყველა პროექტი შესრულებულია დადგენილ ვადებში

ტესტირება
Azerbaijan Caspian Shipping

წლის განმავლობაში, PITS-მა სხვადასხვა ტექნოლოგიური გადაწყვეტები და სერვისები მიაწოდა კომპანიას Caspian Shipping Company. მათ შორის შეგვიძლია დავასახელოთ თავისი ხასიათით უნიკალური მოსახურება, როგორიცაა სატელეფონო სისტემების ურთიერთკავშირების ინსპექტირება. PITS-მა ასევე წარუდგინა კომპანიას საქმიანობის შედეგების დეტალური ანგარიში და პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტის წინადადებები.

ტრანსპორტირება
Kentech

PITS არის Kentech Global Service-ის რწმუნებული IT პარტნიორი რეგიონში. უკვე სამი წელია, რაც კომპანიის IT საჭიროებებზე PITS ზრუნავს. ეს საქმიანობა მოიცავს რუტინულ Help Desk, მონაცემთა აღდგენისა და მიწოდების სერვისებს.

სამრეწველო მომსახურებები
Budget

PITS ყველა სახის ტექნიკურ მხარდაჭერას უწევს საბიუჯეტო სალიზინგო საავტომობილო კომპანიას. მხრეებმა მომსახურების კონტრაქტი 2016 წელს გააფორმეს, რომლის მიხედვითაც PITS პასუხისმგებელია კომპანიის IT ინფრასტრუქტურის სრულ მომსახუტრებაზე, მათ შორის - მართვა, VoIP, მონაცემთა აღდგენა, ავარიული დაგეგმვების სერვისები .

მანქანის გაქირავება
Unicef

მონაცემთა აღდგენის ფართო სპექტრის სერვისები. თავდაპირველ დონეზე იქნა აღდგენილი მნიშვნელოვანი ოპერატიული საორგანიზაციო მონაცემები.

საჯარო
Azenco

IT Service Desk და მონაცემთა აღდგენის სერვისები. მოკლე პერიოდში გადაიჭრა მონაცემთა დაკარგვის ძირითადი საკითხები, გაანალიზდა და დაფიქსირდა IT ინფრასტრუქტურის პრობლემები.

მშენებლობა
EGIS Pharmaceuticals

IT მართვის სერვისები. PITS პასუხისმგებელია მთელი IT ინფრასტრუქტურის უსაფრთხო და სტაბილურ ფუნქციონირებაზე, რაც აუმჯობესებს EGIS-ას საქმიანობის ხარისხს.

ჯანდაცვა
Express Bank

PITS-მა გადაუდებელი ციფრული ექსპერტიზისა და მონაცემთა აღდგენის მომსახურებები გაუწია „ექსპრეს ბანკს“ მხარეთა შორის გაფორმებულია თანამშრომლობის რამდენიმე კონტრაქტი .

საბანკო საქმე და ფინანსები
World Health Organization

PITS-მ წარმატებით გაუწია IT სისტემის მართვისა და მონაცემთა სანიტიზაციის მომსახურებები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას (WHO). წარმატებით განხორციელდა დიდი მოცულობის უაღრესად სენსიტიური ინფორმაციის დესტრუქტურირება.

საჯარო
SABA

მასშტაბური ციფრული ექსპერტიზა და მონაცემთა აღდგენის მომსახურებები მიეწოდა კომპანიას SABA, რომელიც მონაცემთა დაკარგვის სერიოზულ პრობლებებს განიცდიდა. აღდგენილი იქნა დიდი მოცულობების ბიზმნეს-ინფორმაცია, SQL მონაცემთა ბაზები, ასევე აღდგა ბიზნესის უწყვეტობა.

კვების წარმოება
Unibank

PITS -მა მონაცემთა დაჩქარებული აღდგენის მომსახურებები გაუწია „უნიბანკს“. მხარეებს გაფორმებული აქვთ მომსახურების კონტრაქტი.

საბანკო საქმე და ფინანსები
Hidro Insaat Servis

IT სისტემის მართვაში გრძელვადიანი თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, PITS წარმატებით უწევს IT მხარდამჭერ მომსახურებებს ჰიდროელექტროსადგურების სამშენებლო კომპანიას.

მშენებლობა
Pasha Bank

PITS ეწევა მონაცემთა აღდგენისა და საკონსულტაციო მომსახურებებს, რათა მისმა კლიენტებმა თავიდან აიცილონ მონაცემების შესაძლო დაკარგვის შემთხვევები.

საბანკო საქმე და ფინანსები
SWIFT

PITS პასუხისმგებელია SWIFT-ის მთელი ქსელის საიმედობაზე, მონაცემთა ავარიული აღდგენის დაგეგმვაზე და IT-დთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე. ჩვენი თანამშრომლობა SWIFT-თან, წარმატებით ვითარდება.

იურიდიული ფირმები
International Bank Of Azerbaijan

PITS-მა მრავალჯერ გამოიჩინა თავი მონაცემთა აღდგენისა და საკონსულტაციო მომსახურებების გაწევაში, რათა მინიმუმამდე დაეყვანა ან სრულად აღმოეფხვრა მონაცემთა დაკარგვის საფრთხეები.

საბანკო საქმე და ფინანსები
Nikoil Bank

PITS-ის დახმარებით აქტიური მონაცემების დაკარგვის რამდნიმე შესაძლო საფრთხე იქნა აღმოფხვრილი. კომპანიას გაფორმებული აქვს მთელ რიგი მომსახურებების ხელშეკრულებები .

საბანკო საქმე და ფინანსები
Berlin-Chemie Menarini

PITS წარმატებულად უწევს მომსახურებებს კომპანიას BERLIN-CHEMIE MENARINI კომპანიას უკვე მრავალი წელია რაც წარმომადგენლობითი ოფისი აქვს აზერბაიჯანში და ეწევა ფართო სპექტრის მომსახურებებს IT მხარდაჭერის, მონაცემთა აღდგენის, დესტრუქციის, მიწოდებების მხრივ

ჯანდაცვა